Sunday, November 23, 2014

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 11/2014

An accurate fault detection and location on transmission line  using wavelet based on Clarke’s transformation

Makmur SAINI 1,2
, Abdullah Asuhaimi Bin MOHD ZIN 1
, Mohd Wazir Bin MUSTAFA 1
Ahmad Rizal SULTAN 1,2

1.Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru
2.Politeknik Negeri Ujung Pandang, South Sulawesi, Indonesia 90245

Abstract.
 This paper presents accurate fault detection and location using wavelet based on Clarke’s transformation. This study was doneusing Clarke’s transformation method to convert current phase (three phase) signal into a two-phase current alpha and beta (current mode). The proposed method introduced the mode current to transform the signal using discrete wavelet transform (DWT) and was utilized to obtain the wavelet transform
coefficients. Analysis was also conducted for other mother wavelets. The most accurate parent was wavelet Db8, with the fastesttime of detection and the smallest error, whereas the largest error was found in Coil4 parent wavelet. The result for proposed method was compared with Db4, Sym4, Coil4 and Db8 and found to be very accurate

Streszczenie.W artykule opisano dokładnąmetodęwykrywania awarii w sieciach przesyłowych bazująca na falkowej transformacie Clarka. Sygnał trójfazowy jest przekształcany do postaci dwufazowej Za najbardziej siędo tego celu nadająca uznano falkęDb8 z najszybszym czasem wykrywania i najlepsządokładnością. Wyniki porównano z innymi typami falek. Dokładna metoda lokalizacji awarii w sieciach przesyłowych bazująca na wykorzystaniu transformaty falkowej Clarka

Keywords: Wavelet Transformation; Fault location; Fault detection; Clarke’s Transformation.

Słowa kluczowe: wykrywanie i lokalizacja awarii, transformata falkowa, transformata Clarka.
doi:10.12915/pe.2014.11.42

No comments:

Post a Comment